Fönsterputs efter dina behov

Fönsterputs Villa/Radhus

Fönsterputs av villor / radhus och andra byggnader från 700 kr per tillfälle. Vi har hög kapacitet och de verktyg som krävs för att även kunna putsa de svårare fönstren.

Fönsterputs Företag

Höga Höjder utför fönsterputs i många varianter till olika företag, såsom fönsterputs av kontorslokaler och återkommande fönsterputs av skyltfönster.
Ring oss på 08-410 470 14 för mer information.

Fönsterputs Lägenhet

Fönsterputs av lägenheter från 345 kr per tillfälle. Vi putsar även inglasade balkonger och takfönster. Utbildad personal som ni enkelt kommunicerar med.

  Kontaktformulär

  Tack för offertförfrågan, vi återkommer inom kort.
  *

  Taktvätt & takimpregnering i Stockholm & Uppsala

  Ett bra sätt att öka värdet på din fastighet och minska framtida underhållskostnader är att tvätta era tak.

  Allt för många tak är idag svarta av alger, lavar, mossa och andra föroreningar. Smutsiga tegel- och betongpannor behåller fukten längre än rena pannor och risken för frostsprängning vintertid ökar markant, dessutom ser det inte bra ut. Trasiga pannor kan på sikt leda till stora skador och ett omfattande renoveringsarbete.

  Höga Höjder rekommenderar årlig översyn av tak och stuprör för att minska risken för skador. Översynen utförs med fördel under hösten innan vinterns intåg men även en inspektion under våren kan vara att rekommendera.

  Efter genomförd taktvätt rekommenderar vi även en impregnering av era takpannor för att förhindra ny påväxt.

  Trasiga tegelpannor kan även bytas, självklart lämnar vi offert gällande alla arbeten vi finner nödvändiga.

  Säkerheten i fokus

  Då taktvätt utförs på lutande och hala tak på höga höjder och ofta med högtryk ställs stora krav på såväl den anställde på taket som entreprenören. Stor försiktighet bör vidtas för att undvika skador på såväl tak och fasad som förbipasserande och boende.

  All personal är EU certifierade och har genomgått utbildningar hos Sveriges ledande utbildare inom höghöjdsarbete.

  Underhåll av hängrännor och stuprör

  Vi utför även rensning av hängrännor och stuprör inför vinterns intåg. En igensatt hängränna kan orsaka stora skador när smältvattnet istället rinner ner på fasaden och fryser till is. Dessutom är risken för istappar större vilket är en stor risk inte minst i innerstan.

  Finns ett behov av nya hängrännor och stuprör kan vi självklart hjälpa till även med detta.

  Våra fönsterputsare

  Christian

  Dan

  Glenn

  Victor

  Våra partners

  Personal med ID-brickor

  Kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund

  Certifierad Personal

  Försäkrade upp till 10 MSEK