Villa/Radhus

Fönsterputsning av villor / radhus och andra byggnader från 800 kr per tillfälle. Vi har hög kapacitet och de verktyg som krävs för att även kunna putsa de svårare fönstren.

Företag

Höga Höjder utför fönstertvätt i många varianter till olika företag, såsom fönsterputs av kontorslokaler och abonnemang för skyltfönster.
Ring oss på 08-410 470 14 för mer information.

Lägenhet

Fönsterputs av lägenheter från 445 kr per tillfälle. Vi putsar även inglasade balkonger och takfönster. Utbildad personal som ni enkelt kommunicerar med.

Taktvätt & takimpregnering i Stockholm & Uppsala

Ett bra sätt att öka värdet på din fastighet och minska framtida underhållskostnader är att tvätta era tak.

Allt för många tak är idag svarta av alger, lavar, mossa och andra föroreningar. Smutsiga tegel- och betongpannor behåller fukten längre än rena pannor och risken för frostsprängning vintertid ökar markant, dessutom ser det inte bra ut. Trasiga pannor kan på sikt leda till stora skador och ett omfattande renoveringsarbete.

Höga Höjder rekommenderar årlig översyn av tak och stuprör för att minska risken för skador. Översynen utförs med fördel under hösten innan vinterns intåg men även en inspektion under våren kan vara att rekommendera.

Efter genomförd taktvätt rekommenderar vi även en impregnering av era takpannor för att förhindra ny påväxt.

Trasiga tegelpannor kan även bytas, självklart lämnar vi offert gällande alla arbeten vi finner nödvändiga.

Säkerheten i fokus

Då taktvätt utförs på lutande och hala tak på höga höjder och ofta med högtryk ställs stora krav på såväl den anställde på taket som entreprenören. Stor försiktighet bör vidtas för att undvika skador på såväl tak och fasad som förbipasserande och boende.

All personal är EU certifierade och har genomgått utbildningar hos Sveriges ledande utbildare inom höghöjdsarbete.

Underhåll av hängrännor och stuprör

Vi utför även rensning av hängrännor och stuprör inför vinterns intåg. En igensatt hängränna kan orsaka stora skador när smältvattnet istället rinner ner på fasaden och fryser till is. Dessutom är risken för istappar större vilket är en stor risk inte minst i innerstan.

Finns ett behov av nya hängrännor och stuprör kan vi självklart hjälpa till även med detta.

  Kontaktformulär

  Tack för offertförfrågan, vi återkommer inom kort.

  *

  Våra fönsterputsare

  Christian - fönsterputsare på Höga höjder

  Christian

  Christian är delägare och har arbetat med fönsterputs i över 20 år.

  Dan - fönsterputsare på Höga höjder

  Dan

  Dan är delägare och har arbetat med fönsterputs i över 20 år.

  Glenn - fönsterputsare på Höga höjder

  Glenn

  Glenn har arbetat hos oss sedan 2013.

  Victor - fönsterputsare på Höga höjder

  Victor

  Victor har arbetat hos oss sedan 2017.

  Sebastian - fönsterputsare på Höga höjder

  Sebastian

  Sebastian har arbetat hos oss sedan 2017.

  Pasi - fönsterputsare på Höga höjder

  Pasi

  Pasi har arbetat hos oss sedan 2019.

  Våra partners

  Personal med ID-brickor

  Kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund

  Certifierad Personal

  Försäkrade upp till 10 MSEK

  Högsta Kreditvärdighet