Villa/Radhus

Fönsterputsning av villor / radhus och andra byggnader från 800 kr per tillfälle. Vi har hög kapacitet och de verktyg som krävs för att även kunna putsa de svårare fönstren.

Företag

Höga Höjder utför fönstertvätt i många varianter till olika företag, såsom fönsterputs av kontorslokaler och abonnemang för skyltfönster.
Ring oss på 08-410 470 14 för mer information.

Lägenhet

Fönsterputs av lägenheter från 445 kr per tillfälle. Vi putsar även inglasade balkonger och takfönster. Utbildad personal som ni enkelt kommunicerar med.

Takskottning Stockholm

Att utföra takskottning i Stockholm och borttagning av istappar är en svår balansgång mellan effektivitet och säkerhet där det förstnämnda aldrig får ge avkall på det sistnämnda. Detta gör det extra viktigt att all personal är certifierad och har ett genuint säkerhetstänk. Höga Höjder uppnår detta genom strikta riktlinjer och fortgående utbildning av våra anställda.

Våra riskförebyggande tjänster inom takskottning innebär att vi skottar bort snö och avlägsnar istappar från tak och fasader för att undvika att de faller ner på fotgängare eller parkerade fordon.

Inför vintersäsongen utför Höga Höjder en kontroll av era tak för att få en uppfattning av hur takskottningen skall utföras på bästa sätt. Vi undersöker även om det finns skador som behöver åtgärdas, hängrännor som behöver rensas eller om det finns ett behov av kompletterande infästningspunkter.

Under säsongen utför Höga Höjder löpande takskottning efter Avrop från våra beställare. Vid behov kan även sandning och skottning av tomter ordnas.

Att tänka på inför vintern

Inför vintern är det viktigt att försäkra sig om att tak och fasader inte har några befintliga skador som hastigt kan eskalera under vintern. Antalet läckande tak och förstörda fasader skulle drastiskt kunna minskas om inspektioner utfördes inför vintersäsongen!

Höga Höjder utför inspektioner och kontroller av era tak och fasader för att försäkra sig om att ni kan känna er trygga när snön börjar falla och temperaturen sjunker.

Ofta kan en helt vanlig taktvätt vara skillnaden mellan ett läckande tak och ett tätt. Det är även vanligt med trasiga takpannor, vilka är mycket lättare att hitta när det inte ligger snö på taket!

I samband med våra inspektioner rensar vi såklart även eventuella hängrännor och försäkrar oss om att dessa är fullt fungerande.

 

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR

  • Fastighetsägaren är ansvarig för eventuella olyckor i samband med nedfallande snö och/eller istappar från fastigheten.
  • Vintertid händer det tyvärr ibland att istappar faller ner från hustak och skadar fotgängare och parkerade fordon.
  • Tänk på att anlita ett certifierat företag, en tappad spade eller ej säkrad person är minst lika farlig som en istapp!

VEM SKOTTAR ERA TAK?

  • Många skador uppstår pga. Att takskottare inte har kunskaper om bärförmåga och uppbyggnad hos tak och fasader.
  • All personal verksam inom takskottning hos Höga Höjder har god kunskap för hur skador på tak och fasad undviks vid takskottning. Självklart använder vi enbart spadar av plast när vi skottar era tak!

Anlita någon som kan både tak och fasader, inte bara skotta snö!

Våra fönsterputsare

Christian - fönsterputsare på Höga höjder

Christian

Christian är delägare och har arbetat med fönsterputs i över 20 år.

Dan - fönsterputsare på Höga höjder

Dan

Dan är delägare och har arbetat med fönsterputs i över 20 år.

Glenn - fönsterputsare på Höga höjder

Glenn

Glenn har arbetat hos oss sedan 2013.

Victor - fönsterputsare på Höga höjder

Victor

Victor har arbetat hos oss sedan 2017.

Sebastian - fönsterputsare på Höga höjder

Sebastian

Sebastian har arbetat hos oss sedan 2017.

Pasi - fönsterputsare på Höga höjder

Pasi

Pasi har arbetat hos oss sedan 2019.

Våra partners

Personal med ID-brickor

Kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund

Certifierad Personal

Försäkrade upp till 10 MSEK

Högsta Kreditvärdighet