Integritetspolicy

Det här är personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel handla om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, bankkontonummer eller bild.

Dina rättigheter

Du äger dina personuppgifter. Höga höjder lånar dem av dig. Det innebär att du har vissa rättigheter:

– Du har rätt att begära ett registerutdrag från oss som visar hur dina personuppgifter behandlas.
– Du har rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
– Du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna.
– Du har i vissa fall rätt att bli bortglömd.
– Du har i vissa fall rätt till dataportabilitet, det vill säga att få dina personuppgifter förflyttade till en annan personuppgiftsansvarig.

Så hanterar Höga höjder personuppgifter

Höga höjder AB är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet. När vi behandlar dina personuppgifter följer vi GDPR.
Det här betyder att vi respekterar din integritet och din rätt till kontroll över dina personuppgifter. Vi ska skydda din data på bästa möjliga sätt.
Nedan finns några exempel på hur vi hanterar personuppgifter.

Kundregister

När du blir kund sparar vi dina personuppgifter digitalt i våra register. Personuppgifterna används för att fullfölja vårt uppdrag och för att kunna kontakta dig, men det kan också förekomma att vi gör informationsutskick. Vårt kundregistrer hanteras endast av personer hos Höga höjder.
Du kan när som helst begära att få se vilka uppgifter vi har sparade och få dem ändrade eller raderade. Notera att uppgifter som krävs av ekonomisk karaktär – t ex fakturor osv inte kommer att raderas.

Sociala medier

När du deltar på sociala medier sparas personuppgifter enligt de användarvillkor som gäller för respektive socialt medium.
Höga höjder sparar i detta fallet inga personuppgifter men kan se de uppgifter som du valt att göra tillgängliga.

Cookies

Cookies gör det lättare att använda en hemsida.

– När du besöker hogahojder.se kan du välja vilka cookies du vill tillåta.
– Du kan när som helst göra ett nytt val. Börja med att klicka på kaksymbolen.
– Du kan alltid se exakt vilka kakor hogahojder.se använder genom att klicka på kaksymbolen och därefter på ”Visa detaljer.”

Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om besökare kan inte spåras av oss.
– Strikt nödvändiga kakor är nödvändiga för att du ska kunna använda hogahojder.se. Dessa kakor kan inte väljas bort.
– Performance-cookies används för att se hur du använder webbplatsen, t.ex. analytiska kakor. Dessa cookies kan inte användas för att direkt identifiera en viss besökare.
– Funktionskakor används för att komma ihåg besökarinformation på webbplatsen, som språk, tidszon, förbättrat innehåll.

Våra fönsterputsare

Christian - fönsterputsare på Höga höjder

Christian

Christian är delägare och har arbetat med fönsterputs i över 20 år.

Dan - fönsterputsare på Höga höjder

Dan

Dan är delägare och har arbetat med fönsterputs i över 20 år.

Glenn - fönsterputsare på Höga höjder

Glenn

Glenn har arbetat hos oss sedan 2013.

Victor - fönsterputsare på Höga höjder

Victor

Victor har arbetat hos oss sedan 2017.

Sebastian - fönsterputsare på Höga höjder

Sebastian

Sebastian har arbetat hos oss sedan 2017.

Pasi - fönsterputsare på Höga höjder

Pasi

Pasi har arbetat hos oss sedan 2019.

Våra partners

Personal med ID-brickor

Kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund

Certifierad Personal

Försäkrade upp till 10 MSEK

Högsta Kreditvärdighet